Jun 29, 2008

MAKOTO_ 蛇 / 飛竜

CIMG7417.jpg

CIMG7420.jpg
 

Jun 28, 2008

MAKOTO_ 麒麟

CIMG7407.jpg
 

Jun 27, 2008

MAKOTO_ トライバル/鳳凰トライバル

CIMG7369.jpg

CIMG7387.jpg
 

Jun 26, 2008

MAKOTO_ ペガサス

CIMG7344.jpg
 

Jun 25, 2008

MAKOTO_ 金剛力士(北斎スタイル)/文字

CIMG7340.jpg

CIMG7335.jpg
 

Jun 21, 2008

MAKOTO_ 虎

CIMG7324.jpg
 

Jun 18, 2008

MAKOTO_ 唐獅子牡丹

CIMG7322.jpg
 

Jun 17, 2008

MAKOTO_ ハヌマーン

CIMG7314.jpg
 

Jun 16, 2008

MAKOTO_ 蓮&オーナメント Work in progress/仁王

CIMG7296.jpg

CIMG7283.jpg
 

Jun 14, 2008

MAKOTO_ 蓮&オーナメント/花魁

CIMG7276.jpg

CIMG7282.jpg
 

Jun 11, 2008

MAKOTO_ ティキイメージトライバル

CIMG7273.jpg

CIMG7271.jpg
 

Jun 10, 2008

MAKOTO_ 蓮&オーナメント/龍/トライバル

CIMG7252.jpg

CIMG7258.jpg

CIMG7250.jpg
 

Jun 9, 2008

MAKOTO_虎柄蛇/金剛力士(北斎スタイル)

CIMG7241.jpg

CIMG7238.jpg
 

Jun 8, 2008

MAKOTO_天狗_龍/虎

CIMG7229.jpg

CIMG7235.jpg
 

Jun 7, 2008

MAKOTO_ガネーシャ

CIMG7215.jpg
 

Jun 5, 2008

MAKOTO_ 馬頭観音

CIMG7202.jpg

CIMG7200.jpg
 

Jun 1, 2008

MAKOTO_ガネーシャ

CIMG7162.jpg